Rüyada Duvar Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Tiflisi Tabirleri : » AllameMeclisî: Birinin duvarının çatladığını veya çöktüğünü görmek; ev sahibininbüyük bir musibet göreceğine ve bu yüzden sadaka vermesi gerektiğine işarettir.

» İmam Cafer Sadık (a.s): Kerpiçle duvar ördüğünüzügörmek; mal elde edeceğinize veya emanet alacağınıza…

Alçıveya tuğlayla duvar ördüğünüzü görmek; bozuk bir yapıya sahip bencil biriolduğunuza…

Taşve kireçle duvar ördüğünüzü görmek; dünya malına aldanacağınıza veahiretten gafil olacağınıza işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Duvar, rüya sahibinindurumuna işarettir.

Sağlam birduvarın üzerinde oturduğunuzu görmek; dünya yaşantınızın iyi olacağına…

Eskibir duvarı yıktığınızı görmek; mal bulacağınıza…

Yenibir duvarı yıktığınızı görmek; üzüntü ve sıkıntıya…

Duvarınüzerinde ayakta durduğunuzu görmek; durumunuzun kötüye gideceğine…

Duvardandüştüğünüzü görmek; durumunuzun değişeceğine…

Duvardanasıldığınızı görmek; perişan olacağınıza ve geçim konusunda sıkıntı yaşayacağınıza…

Bir duvarıyerinden kaldırdığınızı görmek; sizin desteğinizle birinin makam elde edeceğine…

Birduvarı çökerttiğinizi görmek; birinin ekmeğine mani olacağınıza işarettir.

» Kirmanî: Eğik bir duvarı düzelttiğinizi veya harap bir duvarı onardığınızıgörmek; durumunuz kötüyse, düzeleceğine…

Şehirveya cami duvarının çöktüğünü görmek; şehrin valisinin öleceğine işarettir.

» Cabir Mağribî: Duvar görmek; büyük bir şahsiyetin öleceğine…

Eski bir duvarı onardığınızı, yeni bir duvarı dayıktığınızı görmek; üzüntü vesıkıntıya işarettir.

» ÇağdaşUlema: Duvar görmek; uzun uğraşlardan sonra arzu ettiğiniz şeyi eldeedemeyeceğinize…

Önünüze duvar çıktığınıgörmek; engellerle karşılaşacağınıza…

Önünüze aşılamaz bir duvarçıktığını görmek; uzun uğraşlar neticesinde hedefinize varmak için küçükbir ümidiniz olacağına…

Duvarı aştığınızı görmek;engelleri aşacağınıza

Duvarın üstünde durmak;hedefinize ulaşacağınıza…

Duvardan atlamak; tehlikelibir girişimde bulunacağınıza

Duvardan düşmek;yapacağınız bir işte başarılı olamayacağınıza işarettir.

Diyanet Ruya : Rüyada duvar görülmesi değişik şekillerde yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında düz ve doğru bir duvar görmesi; o kimsenin iyiliğine, rüyada yıkılmak üzere olan bir duvar görülmesi; rüya sahibinin halinin bozulacağına delalet eder. Kişinin rüyasında üzerine bir duvar yıkıldığını görmesi; o kişinin define bulacağına, bir şahsın rüyasında bir duvardan düştüğünü görmesi; o kimsenin beklediği bir şeyin gerçekleşmeyeceğine, kişinin rüyasında bir duvardan indiğini görmesi; o kimsenin makamından ineceğine ve ümidinin boşa çıkacağına yorumlanır. Bir kimsenin rüyasında bir evin duvarının yıkıldığını görmesi; o evin halkının öleceğine delalet eder. İmam-ı Nablusî’nin yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında sağlam bir duvarın üzerine binmiş olduğunu görmesi; o kimsenin halinin güzel ve geçiminin düzgün olduğuna, kişinin rüyasında kendi malı olan bir duvarı tamir ettiğini görmesi; o kişinin durumunun düzeleceğine işaret eder. Bir kimsenin rüyasında bir değneğe dayanarak bir duvardan atladığını görmesi; o kimsenin iyi bir arkadaşını bırakarak kötü bir kimse ile dost olacağına yorumlanır.

güzel sözler

İhya Rüya Tabirleri : Sağlam duvar kişinin din ve dünya güzelliğine, Duvarın üzerine oturmak, kendi konumunu iyi değerlendirmeye, Hantal duvar kaba bir kimseye, çok ince duvar amel noksanlığına, Bir duvara yaslanmak, kadri yüce birinden destek görmeye, Duvarın çevreye zarar vvermeden düştüğünü görmek, oradan hasıl olacak dünyalığa, Duvarın yarılması bir tehlikeden dolayı uyarılmaya, Duvarın harap olması eş ve dostarın durumlarının değişmesine, Üzerine duvar devrilmesi işlenen günahlardan dolayı peşin olarak görülecek azaba,Duvar örmek iyi amel işlemeye, dünyalığını yararlı işlerde dullanmaya, Duvarda kendi suretini görmek vefat etmeye, Ev içinde devrilen duvar hastalığa, duvarın dışarıda ve ansızın düşmesi ev sahibinin vefatına yahut gurbette ise dönmesine, Duvarın üzerindeki koruyucu semer insanın şeref ve tedbirine dilelet eder.

Seyyid Süleyman : Temel görmek takva ile tabir olunur. Temel ne kadar kuvvetli ise takva da o kadar kuvvetlidir.
Ibn-i Sirin (R.A.): diyor ki: Duvar insanın dünyadaki hali ile tabir edilir. Rüyasında sağlam bir duvar yaptığını görmek; insanın dünyadaki iyi haline işarettir. Eski bir duvarı yıktığını görmek, mal husulüne veya ilme delalettir. Fakat, rüya sahibinin yıktığını duvar yeniyse, üzüntüye düşer. Sayet duvar ince zayıfsa, rüyayı görenin dünyadaki işleri ters gider. Zaafa uğrar. Duvar üzerinde ayakta duranın, işleri yolunda olmaz. Duvarda asılı olduğunu görmek; halinin, malının ve refah yaşayışının sona ermesidir. Bir duvarı yükselttiğini gören, eğer yüksek mevki mensubu ise, bir şahsın üst makama çıkmasını sağlar. Yüksek mevkide değilse, halka lisaniyle yardımcı olur. Duvarı yıktığını gören, bir insanı kazancından mahrum bırakır yahut onu mahveder.
Kirmani’ye göre, duvar yaptığını yahut harap bir duvarı tamir ettiğini gören; işi bozulmuş bir adamı kurtarmaya çalışır. Bir memleketin veya bir mescidin duvarının düşmesi; o belde valisinin veya en yüksek memurunun musibete uğrayacağının habercisidir.
Cabir’ül Mağribi demiştir ki: Rüyada duvar görmek; büyük bir adamla tabir olunur. Duvarın yüksekliği, o zatın yüksek kıymetine delalet eder. Eski bir duvarı tahrip edenin; kazancı düzelir. Yeni bir duvarı harap edenin hali bozulur.
Cafer-i Sadık (R.A.

MollaCami Tabiri : Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmiş olduğunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir.Duvar üzerinden düşdüğünü gören kimse, durum ve itibarından yahut arzu ettiği şeyden, ya da tutunduğu bir husustan düşer.Duvar üzerinde oturduğunu görse, yüksekliğe, şerefe, servet ve rütbeye işarettir. Bir tarafa meyletmiş duvarı görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya veya arkadaşlar arasında aynlığa işarettir.Duvarın evin içine yıkıldığını görmek, ev sahibinin hasta olmasına işarettir.Duvarın evin dışına yıkıldiğnı görmek, ev sahibinin ölümüne işaret eder.eğer ev sahibi yolculukta ise döner. Rüyada bir duvann yerinde yenilendigini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabalığa işarettir.Kerpiçten bir bina yaptığını gören kimse iyi amelde bulunur.Kireç ve kiremitten duvar yapmak iyi değildir.Bir yerde duvarın yarılması o yerde hapishanenin çok olmasına İşarettir.Rüyada duvardan su çıkması, erkek kardeş veya hanımın akrabalan tarafından gelecek üzüntü ve kederdir.Bahçe duvarı,bahçe sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabından koruyacak ve muhafaza edecek haline işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir