Rüyada Bulut Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Rüyada Bulut Görmek Ne Anlama Gelir ve Tabiri

Tiflisi Tabirleri : » İmam Cafer Sadık (a.s): Bulut görmenin dokuz tabiri vardır:

1-Hikmet

2-Riyaset

3-Hükümdarlık

4-Rahmet

5-Dindarlık

6-Azap

7-Kıtlık

8-Bela

9-Kargaşa.

» Hz.Danyal (a.s): Bulutlar sarı, beyaz, siyah, kırmızı, yağmurlu ve yağmursuzolmak üzere farklı şekilde yorumlanır.

Kendinizi beyaz ve yağmurtaşıyan bulutların altında görmek; Allahın size ilim ve hikmet ihsanedeceğine, bu vesileyle insanlara ilim ve hikmet aktaracağınıza

Sarı bulutların altındaolmak; hastalığa ve bazı tabircilere göre, evlenmek istediğiniz kadındanyana üzüleceğinize

Kırmızı bulutların altındaolmak; sıkıntı ve belaya işarettir. Zira Allah, azap ettiği her topluluğaazap etmeden önce, bunun belirtisi olarak kırmızı bulutlar göndermiştir.

Yeşil bulutların üzerindedimdik durmak; makam sahibi olacağınıza

Bulutların başucunuzdan gelipgeçtiğini görmek; sözüne sadık olan bir makam sahibiyle arkadaş olacağınızave o kişi sayesinde muradınıza ereceğinize işarettir.

» AllameMeclisî: Bulut; hükümet, riyaset ve rahmete

Bulutun üstünde oturduğunuzu,elinize aldığınızı veya yediğinizi görmek; ilim ve hikmet öğreneceğinizeveya bir meslek edineceğinize

Siyah bulut görmek;şiddetli azaba veya ucuzluğa işarettir.

» İbn-i Sîrîn: Havada bulut sürmek/ kovalamak;âlimler ve hekimlerle beraber olmak demektir. Bu rüyayı söz sahibi birigörürse, sözünün etkili olduğu yerlere elçiler ve hayırsever kişilergönderecektir.

Havadan bulut yakalayıp yereindirmek; o yıl içinde bol miktarda hayır ve nimet elde edeceğinize [Vesizi bulutla gölgeledik, size kudret helvası ve bıldırcın gönderdik veverdiğimiz güzel nimetlerden yiyiniz, dedik.[80]]

Buluttan elbise diktiğinizive bunu giydiğinizi görmek; ilminizin herkesten daha fazla olduğuna veyaolacağına

Bulutların tüm dünyayısardığını, ama yağmur yağmadığını görmek; kötüye işarettir.

» Kirmanî: Bulut toplamak veya yemek; seçkin bir hekim ve eşsiz bir âlim olacağınıza işarettir.

» CabirMağribî: Bulut yemek; geçiminizin hikmet yoluyla temin olacağına

Bir şeyin üzerine siyah bulutserdiğinizi/ yaydığınızı görmek;
o bölge halkına Allahın gazap edeceğine, kimio buluta yakın görürseniz, o kişinin Allahın azabına daha yakın olduğuna

Bulutla beraber yağmurgörmek; hayır ve rahmete

Buluttan yağmur suyu içmek; içtiğiniz su miktarınca rahmet ve iyilik göreceğinize

Bulutla beraber şiddetliyağmur yağdığını ve yıldırım düştüğünü görmek; ebeveyninizin ya da Müslümanlarınbeddualarından korkmanız gerektiğine

Yıldırım, şimşek ve gök gürültüsü görmek; çok şiddetli bir azaba

Yıldırımla beraber şimşekçaktığını görmek; azabın şiddetine

Evde oturduğunuz yerdebulutların yayıldığını görmek; ev halkının ilim-irfan sahibi olduğuna işarettir.

» İsmailEş’as: Siyah bulut; korku, dehşet ve zorluğa

Yağmur yüklü bulut; bereket, bolluk, ferahlık ve aynı zamanda üzüntüye…

Deniz tarafından bulut geldiğini görmek; ganimete işarettir.

Nablusi Rüya Tabirleri : Rüyada bulut, halkın hayat ve kurtuluşu olan Islama delalet eder. Bulut halkın hayatı kendisiyle devam eden su ve yağmuru yüklü bulunduğundan dolayı Allah-u Teala’nın (C.C.) rahmetine sebeptir. bazen bulut, kendisinde mevcut olan lütuf ve hikmete binaen, ilim, fıkıh ve hikmete delalet eder. bazen bulut, askerlere, halkın mahlukatın yaratılmasına vesile olan suyu yüklenmesinden dolayı arkadaşlara, bazen da yiyecek ve giyecek gibi su ile biten şeyi taşımasından dolayı deveye delalet eder. bazen da yer ve gökten başka yani rüzgar ile su üzerinde yürüyen gemilere, bazen hamile kadınlara veya yağmura delalet eder.
Eğer bulut siyah olursa onunla beraber ses veya yıldırım bulunursa sultanın vergi almasına, işkence ve emirlerine delalet eder. Bir kimse rüyada evinde bir bulut görse yahut odasında kendi üzerine bir bulut inse, eğer o kimse kafir ise, Müslüman olur. Mümin ise nimet ve hükme nail olur. Yahut çocuk istiyorsa hanımı hamile olur. Ya da karada kervan ve kafilesi, denizde gemisi varsa, onlar gelirler.
Bulutların üstüne bindiğini gören kimse, saliha bir kadınla evlenir. Yahut arzu ve isteği varsa yolculuk ve seyahat eder ya da hacca gider. Kendisinde bu arzular olmayıp ilim talep ediyorsa, ilim ve hikmetle şöhret bulur. Ilim de talep etmiyorsa, o kimse asker sevk eder. Yahut layık ise, izzet ve yüksekliğe erişir.

güzel sözler

Diyanet Ruya : Rüyanızda başınızın üzerinde bir bulut görmeniz; yüksek bir mevkiye getirileceğinize ve bulunduğunuz toplum içinde sözünüzün dinleneceğine işaretle tabir edilir. Rüyada bulut görülmesi; halkın kurtuluşu olan İslâm’a, insanların hayat kaynağı olan su ve yağmura yorumlanmaktadır.Rüyanızda başınızın üzerinden bir bulut geçtiğini görmeniz; makam ve mevki sahibi bir kimse ile tanışacağınıza ve bu vesile ile işlerinizi daha da ilerleteceğinize, rüyanızda bir bulutun evinizin üzerinde durduğunu görmeniz; evinize hayırlı bir misafirin şeref vereceğine, rüyanızda bulutların bulunduğunuz şehri tamamen kapladığını ve bol miktarda yağmur yağdığını görmeniz; gerek evinizin, gerek bulunduğunuz şehrin bolluğa ve berekete kavuşacağına delaletle tabir edilmektedir.Rüyada bulut görülmesine ünlü rüya tabircileri farklı yorumlar getirmişlerdir. Bunları ayrı ayrı ele alarak okuyucularımıza sunmaya çalışacağım.Ibn-i Sîrîn’in yorumuna göre: Bir kimsenin rüyasında havada bulutların güzelliklerini görmesi; o kimsenin âlimlerle sohbet edeceğine, eğer bu rüyayı bir devlet büyüğü görmüş ise; o devlet büyüğünün yabancı ülkelere elçiler gönderip haberleşmek isteyeceğine, rüyasında evine bir bulut parçasının girdiğini gören kimse, bir âlimi evine misafir edeceğine yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında havada bir bulutu tutup yere indirdiğini görmesi; o kimsenin âlim olacağına ve yüksek bir mertebeye erişeceğine delalet eder.Rüyasında kendisinin bulutların içinde olduğunu görmesi; içinde bulunduğu seneyi bolluk ve bereket içinde geçireceğine, kişinin yasında buluttan elbise dikip giydiğini görmesi; o kimsenin ilim sahibi olacağına, nimet ve bolluğa ereceğine işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında gökyüzünü bulutların kapladığını ve yağmur yağdığını görmesi; o bölge halkının zahmet ve meşakkat çekeceğine işaret eder.Kirmânî’nin yorumuna göre: Rüyanızda gökyüzünde olan bulutları topladığınızı veya onları yüklendiğinizi ya da onlarla konuştuğunuzu görmeniz; ilim sahibi olacağınıza, bolluk ve mutluluğa erişeceğinize delalet eder.Kişinin rüyasında bulutların önünde olduğunu ve fakat onları toplayamadığını görmesi; o kimsenin âlimlerle dost olacağına ve fakat onlardan faydalanamayacağına yorumlanır.Bir kimsenin rüyasında siyah ve korkunç bir bulut görmesi; o bölge halkına Allah’ın gazap edeceğine, kişinin rüyasında evinde bir bulutun yayıldığını görmesi; ev halkı arasında bilginin ve zenginliğin oluşuna yorumlanır.İsmail el-Eş’as’ın yorumuna göre: Rüyanızda yağmur bulutu görmeniz; bereket, hayır ve ucuzluğa delalet eder. Rüyanızda gökyüzünde bulunan bulutun bir kısmını aldığınızı görmeniz; servetinizin artacağına, rüyanızda bulutun üzerine bindiğinizi görmeniz; çeşitli bilgiler öğreneceğinize ve huzurlu olacağınıza işaret eder.Bir kimsenin rüyasında herhangi bir bulutun kendisini karşıladığını görmesi; emniyet, adalet ve müjdeye delaletle yorumlanır. Kişinin rüyasında bulutların yere düştüklerini görmesi; şiddetli yağmur yağıp seller olacağına veya o yeri düşman istilâ edeceğine yorumlanır. Rüyada gökyüzünde bulutun güneşi örttüğünü görmek; devlet başkanının öleceğine, yenilgisine veya görevden çekileceğine delaletle tabir edilir.Câfer-i Sâdık’ın yorumuna göre: Rüyada bulut görülmesi dokuz şekilde yorumlanır/Rüyasında bulut gören kimsenin; hikmete nail olacağına, bir kuruma veya bir yere başkan tayin edileceğine, bir devlet büyüğü olacağına, rahmete erişeceğine, namuslu bir kişi olduğuna, yokluğa, fitne ve belâya maruz kalacağına delil sayılır.Bazı tabircilerin yorumlarına göre: Rüyada bulut görülmesi rahmete alâmet sayılır. Rüyanızda gökyüzünde bulut görmeniz ve c bulutla birlikte hareket ettiğinizi, yani bulutun gittiği tarafa sizin de gittiğinizi görmeniz; bilmediğiniz ve beklemediğiniz bir yerden mirasa konacağınıza, rüyanızda bulutun renk değiştirdiğini görmeniz; hayatınızda hiç beklemediğiniz birtakım değişikliklerin olacağına işareti şeklinde yorumlanmaktadır.Rüyanızda gökyüzünü kaplayan bir buluttan yağmur yerine kar yağdığını görmeniz; karın yağdığı yere bir felâketin geleceğine, rüyanızda buluttan yağmur yerine süt yağdığını görmeniz; bereketli bir senenin geleceğine, buluttan bal yağdığını görmeniz; mutlu ve huzurlu günler idrâk edeceğinize yorumlanır.Kişinin rüyasında bir bulut üzerine binerek gökyüzünde bir gezinti yaptığını görmesi; o kişinin imanının kuvvetli olduğuna delalet eder. Bir kimsenin rüyasında bulut üzerine ev yaptığını görmesi; o kimsenin helâlinden dünyalık kazanacağına, kişinin rüyasında bulut üzerine bir köşk yaptığını görmesi; o kimsenin bir hikmetten dolayı günah işlemekten sakınacağına delalet eder. Bir kimsenin rüyasında elinde yağmur yağan bir bulut görmesi; o kimsenin hikmete nail olacağına ve hikmetli sözler konuşacağına işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında kendisinin bulut olduğunu ve insanlar üzerine yağmur yağdırdığını görmesi; o kişinin mala kavuşacağına ve insanların da onun malından istifade edeceğine, bir kimsenin rüyasında bir bulutun yükseldiğini ve insanlar üzerine altın yağdırdığını izlemesi; o kimsenin hikmete nail olmuş bir kişiden dünya işlerine ait terbiye öğreneceğine yorumlanır.Rüyanızda yağmuru olmayan bir bulut görmeniz; eğer vali olmaya lâyık iseniz; insafı, merhameti ve adaleti olmayan bir vali olacağınıza, tüccar iseniz; ticâretinizde hakka riayetsizlik yapacağınıza, âlim iseniz; ilminizde kıskanç olacağınıza, eğer sanatkâr iseniz; sanatınızı güzel yapacağınıza delalet eder.Bir kimsenin rüyasında mevsimsiz kırmızı bulut görmesi; o beldenin insanlarına sıkıntı, fitne, fesat veya bir hastalığın isabet edeceğine, kişinin rüyasında bulutu karlı olarak görmesi; üzüntü ve kedere maruz kalacağına, bir kimsenin rüyasında beyaz bir bulut görmesi; o kimsenin sâlih amel işlediğine, bir bulutun yeryüzünden gökyüzüne doğru yükseldiğini görmesi; o kimsenin yolculuk yapacağına işaretle tabir edilir.Kişinin rüyasında buluttan bir şey aldığını görmesi; o kimsenin ilim ve hikmetten nasibini alacağına ya da ziraî işlerle fazla uğraştığına ve arazisinin çok olduğuna yorumlanır. Hulâsa bulut, üzüntü, sıkıntı ve korkuların gitmesine ve iyiliklerin ortaya çıkmasına delaletle tabir olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir