Mezhep Nedir Kaça Ayrılır

Mezheb, gidilen yol, benimsenen metod ve görüş anlamına gelmektedir. Mezheb Dini manada müctehid bir alimin fikir ve görüşlerini benimseyen insanların meydana getirdiği dini ekollere denmektedir.

Mezhebler arasında esasta hiçbir ayrılık yoktur. Ayrılık, teferruatta, dînin özüne dokunmayan fer’î mes’elelerdedir.Hiçbir müctehid kendi adına bir mezheb kurmak iddiasıyla ortaya çıkmamıştır.

güzel sözler

Mezhebler önce iki’ye ayrılır: 1 . Fıkhî mezhebler, 2 . İtikâdî mezhebler olarak ikiye ayrılır.

Fıkhî Mezhebler 4’e ayrılır bu mezhebler şunlardır;

1 – Hanefî mezhebi,

2 – Malikî mezhebi,

3 – Şafiî mezhebi,

4 – Hanbelî mezhebi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir