İngilizce Çocuk Şarkıları The Finger Family

İngilizce Çocuk Şarkıları The Finger Family

Daddy finger, daddy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

güzel sözler

Mommy finger, Mommy finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?

Here I am, here I am. How do you do?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir